Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Qua hai nhiệm kỳ Đại hội XI và XII (10 năm), việc thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tuy đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn chưa tạo được bước chuyển căn bản sang mô hình phát triển kinh tế mới. Hơn nữa, trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và đất nước, nhất là tác động của cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đề ra nhiệm vụ “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng” với nhiều nội dung mới, yêu cầu mới[3].

Hình thành ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng XHCN cho thanh niên Việt Nam
Hình thành ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng XHCN cho thanh niên Việt Nam

Việc trang bị cho thanh niên ý thức hệ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải “sàng lọc”, “gạn đục khơi trong” và bổ sung những giá trị mới ở Việt Nam, nhằm tạo nên tư duy, hành động đúng quỹ đạo, sống lý tưởng cách mạng, đúng con đường phát triển của đất nước...

Đặt kỳ vọng vào lớp đoàn viên, thanh niên mới trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh và to đẹp
Đặt kỳ vọng vào lớp đoàn viên, thanh niên mới trong công cuộc xây dựng Thủ đô ngày một giàu mạnh và to đẹp

Đó là lời nhắn của đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội với tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 Hành trình 90 năm vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô
Hành trình 90 năm vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô

90 mùa xuân - một chặng đường lịch sử học tập, lao động và đấu tranh không biết mệt mỏi, không sợ hy sinh, gian khổ đã từng bước rèn luyện và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Thủ đô...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Phê phán quan điểm sai trái, xuyên tạc về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Là nước có nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) như Việt Nam, việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH phải thực hiện từ đầu, từ không đến có, từ gốc đến ngọn thông qua quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Mỗi bước tiến của quá trình CNH, HĐH là một bước tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho CNXH, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất và góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa (XHCN), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Mỗi thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng
Mỗi thanh niên Thủ đô phải nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng

Đó là mong muốn của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với đoàn viên, thanh niên Thủ đô tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô là nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều phong trào cách mạng
Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô là nơi khởi nguồn và lan tỏa nhiều phong trào cách mạng

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự được đón Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu động viên